I

Voor informatie kunt u altijd terecht bij:

Vice-voorzitter
Jac Heuts
De Erk  25
6269  BH   Margraten
T. 043-458 23 62
jac.j.heuts@ziggo.nl
Secretaris / Ledenadministratie
Wim v.d.Hof
Heerderweg 86 E
6224  LH Maastricht
06-16744123
Wimmie2@hotmail.com
Penningmeester
Emmy Smitsmans
Michael Eschlaan 12
6301  LR  Valkenburg
043-6014781
esmitsmans@ziggo.nl
Wedstrijdsecretaris
Wilfried Baenen
Langen Akker 166
6325  CN Berg en Terblijt
T.043-6012259
w_baenen@hotmail.com
Voor informatie over trainingstijden en aanvullende informatie
over de vereniging:
Marijke Kwakernaat
Hemelrijkstr. 13
6301 AK  Sibbe
T. 043-60 10 10 5
huis23@planet.nl

Contributie (in twee termijnen):

Competitie spelende senioren € 75 (jan. € 37,50 en aug. € 37,50)
Competitie spelende junioren € 40 ( jan. € 20,00 en aug.€ 20,00)
Niet-competitie spelende senioren € 40 (jan. € 20,00 en aug.€ 20,00 )
Niet-competitie spelende junioren € 25 (jan. € 12,50 en aug. € 12,50)


Bankrekening: NL96RABO0147300975
  t.n.v. penningmeester TTV SIBBEMC

Tafeltennissen zonder lidmaatschap/contributieverplichtingen

De vereniging vraagt € 2 per keer in de kosten van het materiaal e.d., dat is alles. Aangepast schoeisel is wel verplicht in de gymzaal. Donderdagavond vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in Sibbe.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *