In memoriam.
De medeoprichter van de Tafeltennisvereniging Sibbe, bij velen bekend als de marktmeester van de St. Rosamarkt Sibbe, is na een kansloze strijd tegen zijn ziekte toch nog plotseling overleden. Jos was in 1968 een van de twee oprichters van de vereniging en heeft zich sindsdien tomeloos ingezet voor de vereniging. Als onderwijzer wist hij toen heel veel kinderen enthousiast te maken voor deze sport. Zijn drie kinderen Rob, Harald en Mariette hebben met veel anderen hoogtijdagen gekend in hun jeugdjaren en niets was Jos teveel. Hij heeft samen met de teams en schooljeugd ontelbare kilometers afgelegd door heel Nederland en heel wat prijzen in de wacht gesleept. Jos heeft getafeltennist en competitie gespeeld totdat zijn ziekte dat niet meer toeliet, en dat viel hem zwaar. De St. Rosamarkt werd 35 jaar geleden voor de eerste maal georganiseerd door de vereniging en Jos was vanaf dag een ‘de marktmeester’ en het gezicht van deze markt. De week voorafgaand aan de markt 2015 was hij nog bezig met het intekenen van de 36-ste editie op zondag 19 juli. De markt zal in zijn nagedachtenis worden voortgezet.

Wij wensen zijn echtgenote Marijke, zijn kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte om dit verlies te dragen.
Bestuur en leden Tafeltennisvereniging Sibbe MC

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *