Jubileummarkt 2019, inschrijfformulier

St. Rosamarkt Sibbe

Zondag 21 juli 2019

 

 

Organisatie: Tafeltennisvereniging Sibbe MC

 

 

Op zondag 21 juli 2019 organiseert de Tafeltennisvereniging Sibbe voor de 40ste keer de St. Rosamarkt in de dorpskern Sibbe. De vereniging zal deze jubileummarkt natuurlijk ook weer zo optimaal mogelijk voorbereiden om handelaren en publiek dé jaarmarkt van allure te bezorgen.

 

Deelnamekosten

Voor 1 kraam zonder dekzeil betaalt u                     € 28

Voor ’n tweede en volgende kraam betaalt u           € 24

Een standplaats zonder kraam kost                           € 20 per kraamlengte van 4 meter.

Indien u dekzeilen wenst te huren dan kost dat       €   7 per stuk. U moet dit duidelijk op bijgaand inschrijfformulier aangeven.

 

Zie ook de voorwaarden op het inschrijfformulier.

 

Inschrijfadres

De Erk 25, 6269 BH Margraten (jacq.heuts@ziggo.nl)

U wordt verzocht z.s.m. in te schrijven om teleurstelling te voorkomen (vol = vol).

Wij hopen U natuurlijk op onze markt (weer) te mogen begroeten.

De marktcommissie Tafeltennisvereniging Sibbe MC

Bankrelatie Tafeltennisvereniging Sibbe MC:

Rabobank, rekeningnummer NL96RABO0147300975.

 

Inschrijfformulier St. Rosamarkt Sibbe

 

 

Naam/firmanaam:……………………………………………………………………………………..

 

Volledig adres:…………………………… Postcode:…………Plaats…………………………….

 

Telefoonnummer:………………………….Inschrijfnummer K.v.K…………………………………

 

E-mailadres (indien van toepassing)………………………………………………………………….

 

Aantal kramen:…….. …….Aantal zeilen………………………….. Open plaats (lengte………..m)

 

Duidelijke omschrijving artikelen: ……………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………….                  …………………………………………

(plaats en datum)                                                                  (handtekening)

………………………………………………………………

Reglement 40ste  St. Rosamarkt op zondag 21 juli 2019 te Sibbe

 

  1. Aanmelden voor de markt kan door het volledig invullen en inzenden van bovenstaand inschrijfformulier. Inschrijfadres: De Erk 25, 6269 BH Margraten. Bij voorkeur per e-mail: jacq.heuts@ziggo.nl.
  2. Het verschuldigde inschrijfgeld moet uiterlijk op 15 juni 2019 zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL96RABO0147300975 t.n.v. penningmeester Tafeltennisvereniging Sibbe MC. Ook bij betaling per postgiro dient u over te maken op dit bankrekeningnummer.

Bij betaling op  de markt brengen wij € 5 administratiekosten in rekening!

  1. Een voorselectie naar artikelen wordt gemaakt om de kwaliteit van de markt te waarborgen. De snelle inschrijver met betaling heeft dan de voorkeur.
  2. De marktmeester zal u na inschrijving duidelijk aangeven rond welk tijdstip u aanwezig moet zijn om de opbouw van de markt zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. De markt eindigt om 17.00 uur en het is niet toegestaan de markt vroegtijdig te verlaten.
  3. De standplaatsen worden door de marktmeester toegewezen.
  4. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, molest en andere gebreken welke niet gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering (WA) van de vereniging.
  5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

Let op!

Mogelijk dat het parkeerweiland voor de standhouders bij de school dit jaar niet meer beschikbaar is!

Wij leggen uw gegevens vast in een digitaal systeem. Door in te schrijven gaat u hiermee akkoord.