De St. Rosamarkt 2020 staat gepland voor zondag 19 juli in de dorpskern Sibbe. Deze markt wordt georganiseerd door de Gezamenlijke Verenigingen Sibbe-IJzeren. Het mailadres is rosamarkt@sibbe-ijzeren.nl.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *