Onder bijzonder gunstige weersomstandigheden werd op 21 juli de 40ste St. Rosamarkt georganiseerd door de Tafeltennisvereniging Sibbe MC in samenwerking met enkele andere verenigingen. De TTV Sibbe MC kan dan ook terugzien op een zeer geslaagde jubileummarkt. Hartelijk dank aan eenieder die hierbij een steentje heeft bijgedragen.

De volgende St. Rosamarkt stond gepland voor 19 juli 2020 maar gaat niet door in verband met het corona virus.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *