De winnende loten hebben de nummers: 005619, 006001, 008041, 008456 en 011429, elk goed voor € 50.

Prijswinnaars worden verzocht om contact op te nemen met de penningmeester van de vereniging (zie informatieblad op de site van de vereniging).

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *